โพสต์ล่าสุด

Uncategorized @th
Biblword

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Uncategorized @th
Prakhampee

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
Can Christians attend ceremonies of other religions
การตัดสินใจในชีวิต
Eunice Burden

คริสเตียนไปร่วมพิธีของศาสนาอื่นได้ไหม ?

เนื้อเรื่องในคำถามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้เชื่อใหม่ที่พยายามปรับชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับชีวิตคริสเตียน ในขณะที่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนเดิมที่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่คริสเตียน และอาจไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร คริสเตียนถึงทำอะไรบ้างอย่าง และไม่ทำอะไรบ้างอย่างทั้งที่สิ่งๆนั้นเป็นการปฏิบัติทั่วไปของคนในชุมชนสังคม พิธีและประเพณี งานศพและงานแต่งงานถือเป็นประเพณีและพิธีกรรมหลัก 2 พิธีที่ทุกศาสนาเข้าไปและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานได้ นอกจากสองงานนี้แล้วมีพิธีกรรมอื่นๆที่มีเฉพาะในบางศาสนา โดยที่ศาสนาอื่นไม่มี สิ่งที่สำคัญที่เราควรตระหนักคือ งานพิธีประเพณีที่เรากำลังไปร่วมนั้น มีผลเป็นนัยสำคัญหรือเป็นการบูชาวิญญาณอะไรหรือไม่?  ซึ่งสำหรับคริสเตียน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรู้และจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเอง นับตั้งแต่เวลาที่เราเริ่มมาเป็นคริสเตียน พระเจ้าได้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา เพื่อสอนและนำเราให้แยกแยะสิ่งดีต่างๆ  และเราก็ยังมีพระคัมภีร์ที่ถือเป็นหนังสือคู่มือที่ช่วยให้เรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิต   ขั้นแรก    ถ้ามองไม่ออกเลยว่า งานไหนที่คริสเตียนเข้าร่วมได้บ้าง?

Read More »
Does God answer prayer?
การอธิษฐาน
Prakhampee

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราทุกครั้งไหม ?

เราที่เชื่อในพระเจ้า รู้ว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐาน แต่เราเชื่อจริงๆไหม ว่าพระองค์ทรงตอบทุกคำอธิษฐานเหล่านั้น พระเจ้าตอบคำอธิษฐานครับ ตอบในวิธีและเวลาของพระองค์ซึ่งอาจไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการและอาจเป็นคำตอบที่ทำให้เราสงสัยในพระองค์ ว่าพระองค์รักเราจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเข้าใจว่าวิธีการและคำตอบของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในตอนนั้นแล้ว ไม่ใช่คำตอบที่เราคาดหวัง ผู้พยากรณ์ฮาบากุกเคยสงสัยในพระเจ้า ว่าจริงๆแล้วพระองค์รักชนชาติอิสราเอลหรือเปล่า เพราะพระองค์ให้คนที่ทำบาปและคดโกงขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศ คนเหล่านั้นกดขี่ข่มเหงคนจนและคนไม่มีทางสู้ และดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจในความทุกข์นี้เลย ในพระธรรมฮาบากุก 1:2 คือสิ่งที่ฮาบากุกถามพระเจ้า  “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือนานเพียงใดพระองค์จึงจะทรงสดับฟัง” บางครั้งในชีวิตเรา อาจเกิดคำถามนี้ขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน ความจริงพระเจ้าได้ตอบฮาบากุกแล้ว แต่ไม่ได้เป็นคำตอบที่เขาหวัง วิธีการแก้ไขปัญหาความบาปของชาวยูดาห์ของพระเจ้านั้น

Read More »
Prakhampee

พระเจ้าทรงรักษาอาการของคนเจ็บป่วยจริงๆไหม?

แน่นอน พระองค์ทรงรักษาคนที่เจ็บคนที่ป่วย ถ้าถามว่าผมรู้ได้อย่างไง ไม่ใช่เพียงเพราะพระคัมภีร์บอกเรามาเช่นนี้  แต่พระเจ้าได้ทรงรักษาอาการเจ็บป่วยในชีวิตผมแล้วจริงๆ อย่างไรก็ตามผมรู้ว่ายังมีความเจ็บปวดบางอย่างในชีวิต ที่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาให้  เราต่างรู้ว่าพระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยจริงๆ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาทุกคน  ซึ่งความจริงนี้เราพบได้จากพระคัมภีร์ พระเจ้าสามารถรักษาโรคและความเจ็บป่วย เรานำความจริงนี้มาจากพระธรรมมัทธิว 4:23  “…พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในหมู่ประชาชน ”  ในกิจการ 5:12-16 บันทึกไว้เช่นกันว่าเหล่าอัครทูตรักษาคนป่วยต่างๆโดยพระนามของพระเยซู ความจริงในสมัยคริสตจักรยุคแรก พันธกิจการรักษาถือเป็นพื้นฐานและมาตรฐานการรับใช้ของทุกๆคริสตจักร  เรารู้ได้จากพระธรรมยากอบ 5:14,16 

Read More »