โพสต์ล่าสุด

Uncategorized @th
Biblword

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Uncategorized @th
Prakhampee

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
How can you fight against sin?
ความบาป
James Steer

ฉันจะต่อสู้กับความบาปได้อย่างไร ?

เราต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องความบาปนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองเท่านั้น แต่ความบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์ และความบาปนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเรา  ความบาปนั้นเริ่มต้นมาจากการไม่เชื่อฟังและการกบฏต่อพระเจ้า เป็นเรื่องที่น่าสังเกตมากที่ หลังจากดาวิดได้ล่วงประเวณีกับนางบัทเชบาและได้ส่งอุเรอาห์สามีของนางไปตายนั้น (2 ซามูเอล 11) เขาได้กล่าวไว้ใน สดุดี 51:4 ว่า “ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น” ดาวิดพูดได้อย่างไรว่าเขาทำบาปต่อพระเจ้าเท่านั้น แน่นอนว่าเขาได้ทำบาปต่อนางบัทเชบาด้วย (โดยการล่วงประเวณีกับนางและฆ่าสามีของนาง) คำตอบในเรื่องนี้คือ ถึงแม้ว่าความบาปนั้นจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แนวนอน (คือการที่เราทำบาปต่อผู้อื่น) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในความสัมพันธ์แนวตั้ง(ความสัมพันธ์กับพระเจ้า) คือความบาปนั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้า ทำไมการทำบาปต่อพระเจ้าถึงเป็นเรื่องสำคัญมาก?

Read More »
Dios Padre
พระเจ้า
James Steer

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า พระบิดา?

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า “พระบิดา” คำตอบง่ายๆ ก็คือ นั่นเป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงสอนเราใน คำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย…” (มัทธิว 6:9) อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ที่เราจะสืบค้นให้ลึกลงไปอีกสักนิด ว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” คำถามนี้นำให้เราถามว่าใครคือพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นอย่างไร? ยอห์น 1:1-2 “ใน​ปฐม‍กาล​พระ‍วาทะ​ทรง​ดำรง​อยู่ และ​พระ‍วาทะ​ทรง​อยู่​กับ​พระ‍เจ้า และ​พระ‍วาทะ​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า ใน​ปฐม‍กาล​พระ‍องค์​ทรง​อยู่​กับ​พระ‍เจ้า” หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ก่อนการทรงสร้าง ก็มีพระเจ้าอยู่แล้ว

Read More »
ข้อพระคัมภีร์เฉพาะเจาะจง
Marten Visser

อะไรทำให้มนุษย์มีมลทิน?

นี่เป็นคำพูดของพระเยซู จากมัทธิว 15:17 พวกฟาริสีถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์จึงไม่ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวยิว แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยมีคำสั่งเรื่องนี้ในพระคำของพระองค์เลย ดังนั้น พระเยซูจึงบอกพวกเขาว่าพระคำของพระเจ้าสำคัญกว่าขนบธรรมเนียมของมนุษย์มากมายนัก    จากนั้นพระองค์ทรงสอนต่อไปว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้าความบริสุทธิ์ภายในใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พวกฟาริสีมัวแต่กังวลเกี่ยวกับว่าจะรับประทานอย่างไรและรับประทานอะไร การทำตามขนบธรรมเนียมอย่างไร้ที่ติเป็นส่วนที่สำคัญในศาสนาของพวกเขา พระเยซูบอกพวกเขาว่า : อย่าวิตกกังวลให้มากในเรื่องอาหาร เพราะสิ่งที่เข้าไปในปากของท่านไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ออกมาจากปากของท่านต่างหากที่สำคัญ    พวกฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ แต่พระเยซูอธิบายกับสาวกของพระองค์ต่อไปว่า คุณกินอาหารของคุณ จากนั้นคุณก็เข้าห้องน้ำ ทุกอย่างก็ออกไปหมด (นั่นเป็นความหมายของข้อที่คุณกำลังถาม)

Read More »