Prakhampee.net

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

Home » ชีวิตคริสเตียน » ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

การเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ

คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากที่คริสเตียนใหม่ทุกคนควรจะถาม การมาเป็นคริสเตียนนั้นเปรียบเสมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีมิตรภาพใหม่ และความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้...

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี...