Prakhampee.net
What do I do when life gets really hard?

ฉันควรจะทำเช่นไรยามที่ชีวิตเผชิญความยากลำบาก

มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “เมื่อสถานการณ์เข้าสู่วิกฤต คนที่เข้มแข็งจะยังคงเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ” ผมชอบคำกล่าวนี้มาก เพราะเป็นคำกล่าวที่สอนให้เราอุตสาหะมานะและขยันขันแข็ง...

คริสเตียนไปร่วมพิธีของศาสนาอื่นได้ไหม ?

เนื้อเรื่องในคำถามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้เชื่อใหม่ที่พยายามปรับชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับชีวิตคริสเตียน ในขณะที่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนเดิมที่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่คริสเตียน และอาจไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร...