Prakhampee.net
Can you lose the Holy Spirit?

คริสเตียนจะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้หรือไม่

เมื่อเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะไม่มีวันสูญเสียพระวิญญาณของพระองค์ไป

แต่ในพระคัมภีร์บางตอน มันดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้ ในฮีบรู 6:4-6: เพราะว่า​คน​เหล่านั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว และ​ได้​ลิ้มรส​ของประทาน​จาก​สวรรค์ ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระวิญญาณบริสุทธิ์ และ​ได้​ลิ้มรส​ความ​ดีงาม​แห่ง​พระวจนะ​ของ​พระเจ้า และ​ฤทธิ์เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​มา​ถึง​นั้น แล้ว​ยัง​หลงไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวกเขา​มา​สู่​การ​กลับใจ​อีก​ได้ เพราะ​พวกเขา​เอง​ได้​ตรึง​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​อีก และ​ได้​ประจาน​พระองค์​ให้​อับอาย​ต่อ​สาธารณชน

แต่เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อความตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วย ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราได้ยินว่าเปาโลพูดในโรม 8:29 และ 30 เปาโลสอนอย่างชัดเจนว่าการได้รับความรอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เหมือนกับห่วงโซ่ทองที่ทอดยาวจากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล

 “เพราะว่า​ทุกคน​ที่​พระองค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว พระองค์​ทรง​กำหนด​ไว้​ก่อน​ให้​เป็น​ตาม​พระฉายา​แห่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์ เพื่อ​พระบุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัวปี​ท่ามกลาง​พี่น้อง​จำนวน​มาก และ​บรรดา​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​กำหนด​ไว้​ก่อน​นั้น พระองค์​ทรง​เรียก​มา​ด้วย และ​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​เรียก​มา​นั้น พระองค์​ทรง​ให้​เป็น​ผู้​ชอบธรรม และ​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​ให้​เป็น​ผู้​ชอบธรรม​นั้น พระองค์​ก็​ทรง​ให้​มี​ศักดิ์ศรี​ด้วย”

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนถึงสามารถกล่าวได้ว่า: เพราะ​ข้าพเจ้า​แน่ใจ​ว่า แม้​ความ​ตาย หรือ​ชีวิต หรือ​บรรดา​ทูตสวรรค์ หรือ​เทพเจ้า หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​นี้ หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มี​ใน​ภายหน้า หรือ​ฤทธิ์เดช​ทั้งหลาย หรือ​ซึ่ง​สูง หรือ​ซึ่ง​ลึก หรือ​สิ่งใดๆ อื่น​ที่​ได้​ทรง​สร้าง​แล้ว​นั้น จะ​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระเยซูคริสต์​องค์พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​ได้” (โรม 8:38 และ 39) และทุกคนที่เป็นของพระคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดูใน 2 โครินธ์ 1:21-22)

ในยอห์น 6:37 พระเยซูตรัสว่า: สารพัด​ที่​พระบิดา​ประทาน​แก่​เรา​จะ​มาหา​เรา และ​คน​ที่​มาหา​เรา เรา​จะ​ไม่​ขับไล่​เลย”  ซึ่งหมายถึง: อะไรก็ตามที่พระบิดาทรงประทานให้พระเยซูพระบุตร พระเยซูจะไม่มีวันทำหายไป พระเยซูตรัสคล้ายๆกันนี้ในยอห์น 10:27-30: “แกะ​ของ​เรา​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​เรา เรา​รู้จัก​แกะ​เหล่านั้น และ​แกะ​นั้น​ก็​ตาม​เรา เรา​ให้​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​แกะ​ทั้งหลาย แกะ​เหล่านั้น​จะ​ไม่มี​วัน​พินาศ​และ​จะ​ไม่มี​ใคร​แย่งชิง​แกะ​นั้น​ไป​จาก​มือ​ของ​เรา​ได้ พระบิดา​ของ​เรา​ผู้​ประทาน​แกะ​นั้น​ให้​แก่​เรา​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​ทุกสิ่ง และ​ไม่มี​ใคร​สามารถ​ชิง​ไป​จาก​พระหัตถ์​ของ​พระบิดา​ได้ เรา​กับ​พระบิดา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียวกัน” และในพระกิตติคุณเดียวกันนี้พระเยซูได้เตือนเราให้คงอยู่ในพระองค์ (ยอห์น 15:4) และเช่นเดียวกันกับคำกล่าวของอัครทูตเปาโลที่เรายกมาก่อนหน้านี้ เขาก็ได้เตือนผู้คนไม่ให้สูญเสียในสิ่งที่พวกเขาได้รับมาแล้ว ตัวอย่างใน 1โครินธ์ 15:2 เขาเขียนว่า “นอกจาก​ว่า​ท่าน​เชื่อ​แบบ​ไร้ผล”

เปาโลกำลังขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่า? และพระเยซูก็ขัดแย้งในพระองค์เองด้วยไหม? ไม่เลย ในท่ามกลางความยากลำบากและความกลัวของพวกเรา เราต้องยึดพระสัญญาอันแสนอัศจรรย์เหล่านี้ไว้ ว่าความรอดของเราเป็นการงานของพระเจ้าทั้งหมด และพระองค์เองจะทรงทำให้การดีที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นในเราสำเร็จจนถึงวันแห่งพระคริสต์ (ฟิลิปปี 1:6) แต่นั่นไม่ได้ทำให้คริสเตียนผู้ได้รับความรอดเรียบร้อยแล้วกลายเป็นคนขี้เกียจไป

แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อก็สามารถมีประสบการณ์ของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ยูดาสน่าจะต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเมื่ออยู่ต่อพระพักตร์พระเยซู  และในวันพิพากษาสุดท้ายจะมีผู้คนพูดกับพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์​ได้​เผยพระวจนะ​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์ และ​ได้​ขับผี​ออก​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์ และ​ได้​ทำ​การ​แห่ง​ฤทธานุภาพ​มากมาย​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์​ไม่​ใช่​หรือ?’ เมื่อ​นั้นพระเยซู​จะ​กล่าว​แก่​พวกเขา​ว่า เรา​ไม่​เคย​รู้จัก​พวกเจ้า​เลย เจ้า​ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว จง​ไป​เสีย​ให้​พ้นหน้า​เรา(มัทธิว 7:21-23)

เมื่อพระเยซูทรงรู้จักเราจริงๆ พระองค์จะทรงทำการงานอันดีในเราให้สำเร็จ แต่ว่าจะมีบางช่วงเวลาของชีวิตเราที่มืดมนจนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเลยด้วยซ้ำ บางครั้งพระเจ้าจะทรงซ่อนพระองค์เองจากเรา เพื่อทำให้เราแสวงหาพระองค์และรู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์ คริสเตียนบางคนจะต้องมีประสบการณ์ในช่วงเวลาที่มืดมนของชีวิตมากกว่าคริสเตียนบางคน แต่คริสเตียนทุกคนล้วนต้องมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อเราได้เกิดใหม่โดยพระวิญญาณ เราจะสามารถสูญเสียพระวิญญาณไปได้หรือไม่? ไม่เลย! แต่กระนั้นพระเยซูก็ทรงเตือนเราด้วยว่า: จง​ติดสนิท​อยู่​กับ​เรา​และ​เรา​ติดสนิท​อยู่​กับ​พวกท่าน” (ยอห์น 15:4) ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เราจะพบความมั่นใจในความรอดของเราได้

Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้