คริสเตียนจะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้หรือไม่

Can you lose the Holy Spirit?

เมื่อเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะไม่มีวันสูญเสียพระวิญญาณของพระองค์ไป

แต่ในพระคัมภีร์บางตอน มันดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้ ในฮีบรู 6:4-6: เพราะว่า​คน​เหล่านั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว และ​ได้​ลิ้มรส​ของประทาน​จาก​สวรรค์ ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระวิญญาณบริสุทธิ์ และ​ได้​ลิ้มรส​ความ​ดีงาม​แห่ง​พระวจนะ​ของ​พระเจ้า และ​ฤทธิ์เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​มา​ถึง​นั้น แล้ว​ยัง​หลงไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวกเขา​มา​สู่​การ​กลับใจ​อีก​ได้ เพราะ​พวกเขา​เอง​ได้​ตรึง​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​อีก และ​ได้​ประจาน​พระองค์​ให้​อับอาย​ต่อ​สาธารณชน

แต่เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อความตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วย ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราได้ยินว่าเปาโลพูดในโรม 8:29 และ 30 เปาโลสอนอย่างชัดเจนว่าการได้รับความรอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เหมือนกับห่วงโซ่ทองที่ทอดยาวจากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล

 “เพราะว่า​ทุกคน​ที่​พระองค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว พระองค์​ทรง​กำหนด​ไว้​ก่อน​ให้​เป็น​ตาม​พระฉายา​แห่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์ เพื่อ​พระบุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัวปี​ท่ามกลาง​พี่น้อง​จำนวน​มาก และ​บรรดา​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​กำหนด​ไว้​ก่อน​นั้น พระองค์​ทรง​เรียก​มา​ด้วย และ​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​เรียก​มา​นั้น พระองค์​ทรง​ให้​เป็น​ผู้​ชอบธรรม และ​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​ให้​เป็น​ผู้​ชอบธรรม​นั้น พระองค์​ก็​ทรง​ให้​มี​ศักดิ์ศรี​ด้วย”

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนถึงสามารถกล่าวได้ว่า: เพราะ​ข้าพเจ้า​แน่ใจ​ว่า แม้​ความ​ตาย หรือ​ชีวิต หรือ​บรรดา​ทูตสวรรค์ หรือ​เทพเจ้า หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​นี้ หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มี​ใน​ภายหน้า หรือ​ฤทธิ์เดช​ทั้งหลาย หรือ​ซึ่ง​สูง หรือ​ซึ่ง​ลึก หรือ​สิ่งใดๆ อื่น​ที่​ได้​ทรง​สร้าง​แล้ว​นั้น จะ​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระเยซูคริสต์​องค์พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา​ได้” (โรม 8:38 และ 39) และทุกคนที่เป็นของพระคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดูใน 2 โครินธ์ 1:21-22)

ในยอห์น 6:37 พระเยซูตรัสว่า: สารพัด​ที่​พระบิดา​ประทาน​แก่​เรา​จะ​มาหา​เรา และ​คน​ที่​มาหา​เรา เรา​จะ​ไม่​ขับไล่​เลย”  ซึ่งหมายถึง: อะไรก็ตามที่พระบิดาทรงประทานให้พระเยซูพระบุตร พระเยซูจะไม่มีวันทำหายไป พระเยซูตรัสคล้ายๆกันนี้ในยอห์น 10:27-30: “แกะ​ของ​เรา​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​เรา เรา​รู้จัก​แกะ​เหล่านั้น และ​แกะ​นั้น​ก็​ตาม​เรา เรา​ให้​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​แกะ​ทั้งหลาย แกะ​เหล่านั้น​จะ​ไม่มี​วัน​พินาศ​และ​จะ​ไม่มี​ใคร​แย่งชิง​แกะ​นั้น​ไป​จาก​มือ​ของ​เรา​ได้ พระบิดา​ของ​เรา​ผู้​ประทาน​แกะ​นั้น​ให้​แก่​เรา​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​ทุกสิ่ง และ​ไม่มี​ใคร​สามารถ​ชิง​ไป​จาก​พระหัตถ์​ของ​พระบิดา​ได้ เรา​กับ​พระบิดา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียวกัน” และในพระกิตติคุณเดียวกันนี้พระเยซูได้เตือนเราให้คงอยู่ในพระองค์ (ยอห์น 15:4) และเช่นเดียวกันกับคำกล่าวของอัครทูตเปาโลที่เรายกมาก่อนหน้านี้ เขาก็ได้เตือนผู้คนไม่ให้สูญเสียในสิ่งที่พวกเขาได้รับมาแล้ว ตัวอย่างใน 1โครินธ์ 15:2 เขาเขียนว่า “นอกจาก​ว่า​ท่าน​เชื่อ​แบบ​ไร้ผล”

เปาโลกำลังขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่า? และพระเยซูก็ขัดแย้งในพระองค์เองด้วยไหม? ไม่เลย ในท่ามกลางความยากลำบากและความกลัวของพวกเรา เราต้องยึดพระสัญญาอันแสนอัศจรรย์เหล่านี้ไว้ ว่าความรอดของเราเป็นการงานของพระเจ้าทั้งหมด และพระองค์เองจะทรงทำให้การดีที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นในเราสำเร็จจนถึงวันแห่งพระคริสต์ (ฟิลิปปี 1:6) แต่นั่นไม่ได้ทำให้คริสเตียนผู้ได้รับความรอดเรียบร้อยแล้วกลายเป็นคนขี้เกียจไป

แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อก็สามารถมีประสบการณ์ของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ยูดาสน่าจะต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเมื่ออยู่ต่อพระพักตร์พระเยซู  และในวันพิพากษาสุดท้ายจะมีผู้คนพูดกับพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์​ได้​เผยพระวจนะ​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์ และ​ได้​ขับผี​ออก​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์ และ​ได้​ทำ​การ​แห่ง​ฤทธานุภาพ​มากมาย​ใน​พระนาม​ของ​พระองค์​ไม่​ใช่​หรือ?’ เมื่อ​นั้นพระเยซู​จะ​กล่าว​แก่​พวกเขา​ว่า เรา​ไม่​เคย​รู้จัก​พวกเจ้า​เลย เจ้า​ผู้​ทำ​ความ​ชั่ว จง​ไป​เสีย​ให้​พ้นหน้า​เรา(มัทธิว 7:21-23)

เมื่อพระเยซูทรงรู้จักเราจริงๆ พระองค์จะทรงทำการงานอันดีในเราให้สำเร็จ แต่ว่าจะมีบางช่วงเวลาของชีวิตเราที่มืดมนจนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเลยด้วยซ้ำ บางครั้งพระเจ้าจะทรงซ่อนพระองค์เองจากเรา เพื่อทำให้เราแสวงหาพระองค์และรู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์ คริสเตียนบางคนจะต้องมีประสบการณ์ในช่วงเวลาที่มืดมนของชีวิตมากกว่าคริสเตียนบางคน แต่คริสเตียนทุกคนล้วนต้องมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อเราได้เกิดใหม่โดยพระวิญญาณ เราจะสามารถสูญเสียพระวิญญาณไปได้หรือไม่? ไม่เลย! แต่กระนั้นพระเยซูก็ทรงเตือนเราด้วยว่า: จง​ติดสนิท​อยู่​กับ​เรา​และ​เรา​ติดสนิท​อยู่​กับ​พวกท่าน” (ยอห์น 15:4) ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เราจะพบความมั่นใจในความรอดของเราได้

แชร์โพสต์