Prakhampee.net
Can a Christian be demon possessed?

คริสเตียนสามารถถูกผีเข้าสิงได้ไหม?

การถูกผีเข้าสิงหมายความว่าผีนั้นจะควบคุมการกระทำหรือคำพูดของคนๆนั้น ซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากในลูกา 8 ซึ่งเราได้เห็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ และเขามีกำลังมากเหนือมนุษย์ทั่วไป พระเยซูได้สั่งให้วิญญาณชั่วหลายตัวออกไปจากผู้ชายคนนั้น และเขาก็ได้กลายเป็นคนปกติ

ผู้เชื่อทุกคนเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเรา ดังนั้นมันชัดเจนว่ามารซาตานไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเราได้แบบนั้น 1 ยอห์น 4:4 สอนเราว่า “​พระองค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวกท่าน (นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์) ​ยิ่งใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก” (นั่นคือมารซาตาน) ในเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนในโลกนี้คือมารซาตาน และเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามารซาตาน พวกมันจึงไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบครองเราได้ ดังนั้นคุณเองต้องแน่ใจว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วคุณจะมั่นใจได้ว่ามารซาตานไม่อาจที่จะเข้าสิงคุณได้

นี่ไม่ได้หมายความว่ามารซาตานไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้เชื่อ เปาโลบอกเราว่าเราต้อง “ต่อสู้​กับ​อุบาย​ของ​มาร” (เอเฟซัส 6:11) และมารซาตานอาจจะโจมตีเราด้วยการล่อลวงให้เราทำบาป (อ่านเพิ่มใน 1 ทิโมธี 3:7) แต่ว่าความเชื่อ การอธิษฐาน และพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” จะช่วยเราให้ต่อสู้กับการโจมตีของมารซาตานได้ และเมื่อเรา ยืนหยัดต่อสู้ พระคัมภีร์ก็สัญญาว่ามารซาตานจะยอมแพ้: จง​ต่อสู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป” (ยากอบ 4:7)

อย่างไรก็ตาม มารซาตานก็ยังคงเป็นศัตรูร้ายกาจของเรา มีความบาปหลายอย่างที่สร้างฐานที่มั่นคงให้มารซาตานมาอยู่ในชีวิตของเรา (เอเฟซัส 4:27) ถ้าเราหันหลังจากพระเจ้า การครอบครองของมารซาตานเหนือชีวิตของเราก็จะเติบโตขึ้น ดังนั้นในคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราอธิษฐานว่า “ขอ​ให้​พวกข้าพระองค์​พ้น​จาก​ความ​ชั่วร้าย” (มัทธิว 6:13) ซึ่งคำอธิษฐานนี้น่าจะหมายถึง “ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากผู้ที่ชั่วร้าย” ซึ่งก็คือ มารซาตาน นั่นเอง เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเองและผู้อื่นว่ามารซาตานจะไม่เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเรา

ดังนั้นแล้ว เราอาจจะอธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากการโจมตีของมารซาตาน อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเข้าใจว่าการโจมตีนี้เป็นการรบกวนที่มาจากภายนอก ผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครองเรานั้น เป็นผู้ซึ่งอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้น และพระองค์คือพระเจ้า

Marten Visser

Marten Visser

"มาร์เท็น วิซเซอร์,เกิดปี 1971, ได้รับประสบการณ์การทรงเรียกจากพระเจ้าให้มา
เป็นมิชชันนารีตั้งแต่ชั้นอนุบาล จากนั้นมาก็ไม่มีความสนที่จะไปประกอบอาชีพอื่นเลย
มาร์เท็นจบการศึกษาปริญญาโทในด้านพันธกิจวิทยา (missiology) M.DV.,Th.M.
ปริญญาโทอีกใบในด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม M.A. จากมหาวิทยาลัย Utrecht และปริญญาเอกในด้านศาสนศาสตร์ Ph.D.จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ในปี 1994 เขาได้จัดตั้งองค์กร Gave องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือผู้อพยพภัยใน
เนเธอร์แลนด์ ในปี 2000 เขาและภรรยา(เอสเธอร์)มาเป็นมิชชันนารีที่ทำงานในการบุกเบิกคริสตจักรในประเทศไทยภายใต้การดูแลของ OMF
คริสตจักรแรกที่พวกเขาบุกเบิกขึ้นนั้น ตั้งอยู่ใกล้บ้านพักของพวกเขาเอง
ซึ่งเป็นเขตของพี่น้องที่อยู่ในชนชั้นแรงงานในกรุงเทพ ในปี 2006 พวกเขาย้ายมาอยู่
อีสาน ที่นั้นมาร์เท็นบุกเบิกสองคริสตจักรท้องถิ่นและอีกหนึ่งคริสตจักรโรงงานแรงงาน
เมียนมา ขณะเดียวกันนั้นก็สร้างกลุ่มทีมมิชชันนารีบุกเบิกคริสตจักรขึ้นมาด้วย
ในปี 2015 เขากลับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ตั้งองค์กร GlobalRize
และได้ดำเนินการรับใช้ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการประกาศขององค์กรนี้เรื่อยมา และในปัจจุบันมาร์เท็นเป็นศิษยาภิบาลของคณะ Reformed Church ซึ่งเกือบทุกอาทิตย์เขาจะได้เทศนาสองครั้งต่ออาทิตย์ตามคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ "

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้