Prakhampee.net
Can a Christian be demon possessed?

คริสเตียนสามารถถูกผีเข้าสิงได้ไหม?

การถูกผีเข้าสิงหมายความว่าผีนั้นจะควบคุมการกระทำหรือคำพูดของคนๆนั้น ซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากในลูกา 8 ซึ่งเราได้เห็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ และเขามีกำลังมากเหนือมนุษย์ทั่วไป พระเยซูได้สั่งให้วิญญาณชั่วหลายตัวออกไปจากผู้ชายคนนั้น และเขาก็ได้กลายเป็นคนปกติ

ผู้เชื่อทุกคนเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเรา ดังนั้นมันชัดเจนว่ามารซาตานไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเราได้แบบนั้น 1 ยอห์น 4:4 สอนเราว่า “​พระองค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวกท่าน (นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์) ​ยิ่งใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก” (นั่นคือมารซาตาน) ในเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนในโลกนี้คือมารซาตาน และเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามารซาตาน พวกมันจึงไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบครองเราได้ ดังนั้นคุณเองต้องแน่ใจว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วคุณจะมั่นใจได้ว่ามารซาตานไม่อาจที่จะเข้าสิงคุณได้

นี่ไม่ได้หมายความว่ามารซาตานไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้เชื่อ เปาโลบอกเราว่าเราต้อง “ต่อสู้​กับ​อุบาย​ของ​มาร” (เอเฟซัส 6:11) และมารซาตานอาจจะโจมตีเราด้วยการล่อลวงให้เราทำบาป (อ่านเพิ่มใน 1 ทิโมธี 3:7) แต่ว่าความเชื่อ การอธิษฐาน และพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” จะช่วยเราให้ต่อสู้กับการโจมตีของมารซาตานได้ และเมื่อเรา ยืนหยัดต่อสู้ พระคัมภีร์ก็สัญญาว่ามารซาตานจะยอมแพ้: จง​ต่อสู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป” (ยากอบ 4:7)

อย่างไรก็ตาม มารซาตานก็ยังคงเป็นศัตรูร้ายกาจของเรา มีความบาปหลายอย่างที่สร้างฐานที่มั่นคงให้มารซาตานมาอยู่ในชีวิตของเรา (เอเฟซัส 4:27) ถ้าเราหันหลังจากพระเจ้า การครอบครองของมารซาตานเหนือชีวิตของเราก็จะเติบโตขึ้น ดังนั้นในคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราอธิษฐานว่า “ขอ​ให้​พวกข้าพระองค์​พ้น​จาก​ความ​ชั่วร้าย” (มัทธิว 6:13) ซึ่งคำอธิษฐานนี้น่าจะหมายถึง “ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากผู้ที่ชั่วร้าย” ซึ่งก็คือ มารซาตาน นั่นเอง เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเองและผู้อื่นว่ามารซาตานจะไม่เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเรา

ดังนั้นแล้ว เราอาจจะอธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากการโจมตีของมารซาตาน อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเข้าใจว่าการโจมตีนี้เป็นการรบกวนที่มาจากภายนอก ผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครองเรานั้น เป็นผู้ซึ่งอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้น และพระองค์คือพระเจ้า

Marten Visser

"มาร์เท็น วิซเซอร์,เกิดปี 1971, ได้รับประสบการณ์การทรงเรียกจากพระเจ้าให้มา
เป็นมิชชันนารีตั้งแต่ชั้นอนุบาล จากนั้นมาก็ไม่มีความสนที่จะไปประกอบอาชีพอื่นเลย
มาร์เท็นจบการศึกษาปริญญาโทในด้านพันธกิจวิทยา (missiology) M.DV.,Th.M.
ปริญญาโทอีกใบในด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม M.A. จากมหาวิทยาลัย Utrecht และปริญญาเอกในด้านศาสนศาสตร์ Ph.D.จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ในปี 1994 เขาได้จัดตั้งองค์กร Gave องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือผู้อพยพภัยใน
เนเธอร์แลนด์ ในปี 2000 เขาและภรรยา(เอสเธอร์)มาเป็นมิชชันนารีที่ทำงานในการบุกเบิกคริสตจักรในประเทศไทยภายใต้การดูแลของ OMF
คริสตจักรแรกที่พวกเขาบุกเบิกขึ้นนั้น ตั้งอยู่ใกล้บ้านพักของพวกเขาเอง
ซึ่งเป็นเขตของพี่น้องที่อยู่ในชนชั้นแรงงานในกรุงเทพ ในปี 2006 พวกเขาย้ายมาอยู่
อีสาน ที่นั้นมาร์เท็นบุกเบิกสองคริสตจักรท้องถิ่นและอีกหนึ่งคริสตจักรโรงงานแรงงาน
เมียนมา ขณะเดียวกันนั้นก็สร้างกลุ่มทีมมิชชันนารีบุกเบิกคริสตจักรขึ้นมาด้วย
ในปี 2015 เขากลับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ตั้งองค์กร GlobalRize
และได้ดำเนินการรับใช้ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการประกาศขององค์กรนี้เรื่อยมา และในปัจจุบันมาร์เท็นเป็นศิษยาภิบาลของคณะ Reformed Church ซึ่งเกือบทุกอาทิตย์เขาจะได้เทศนาสองครั้งต่ออาทิตย์ตามคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ "

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้