Prakhampee

Uncategorized @th

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
Why does God allow suffering?
การป้องกันความเชื่อคริสเตียน

ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้โลกนี้มีความทุกข์ทรมาน ?

หลายๆคนอาจจะมีคำถามและแปลกใจที่เห็นความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ คิดขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงมหิทธิฤทธิ์และเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมดีในทุกด้าน แล้วทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้ความเจ็บปวกทุกข์ทรมานเกิดขึ้นมาล่ะ? สำหรับบ้างคน นี่อาจจะไม่ได้เป็นเพียงคำถามนามธรรมซึ่งหาคำตอบได้ยากในด้านตรรกะของใครบ้างคน แต่คำถามนี้อาจจะยังเป็นคำร้องทุกข์ที่อยู่ลึกในใจเขาด้วย ซึ่งเกิดขึ้นมาจากบาดแผลในใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา มีตัวอย่างชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในหนังสือสดุดีกล่าวไว้ว่า “จิตวิญญาณของข้าพองค์นั้น สุดจะเศร้าสลด เมื่อไรหนอพระเจ้า จะต้องนานอีกเท่าไรหนอถึงจะได้พ้นความทุกข์ทรมานนี้ไป ” (สดุดี 6:3)ขอบคุณพระเจ้า พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงล่วงรู้ว่าเราต้องการสิ่งใด ก่อนที่เราจะทูตขอพระองค์ พระเจ้าได้ทรงเตรียมคำสอนที่เต็มไปด้วยสติปัญญา และคำหนุนใจหนุนกำลังที่เราจำเป็นในชีวิตเรา ซึ่งได้เรียบร้อยไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ต้นจบจนเล่ม  เรื่องราวของการสร้างโลก  พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการสร้างโลก (ปฐมกาล 1:2)

Read More »
What do I do when life gets really hard?
การตัดสินใจในชีวิต

ฉันควรจะทำเช่นไรยามที่ชีวิตเผชิญความยากลำบาก

มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “เมื่อสถานการณ์เข้าสู่วิกฤต คนที่เข้มแข็งจะยังคงเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ” ผมชอบคำกล่าวนี้มาก เพราะเป็นคำกล่าวที่สอนให้เราอุตสาหะมานะและขยันขันแข็ง มีคนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทุกๆวันแต่ยังคงรักษา “ใบหน้าแห่งความมุ่งมั่น” และสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยความไม่ย่อท้อและการทำงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เราควรจะจัดการกับชีวิตอย่างไร ในยามที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนกำลังพังทลายลง เมื่อชีวิตดูเหมือนกับไม่มีทางออก และไร้สิ้นซึ่งความหวังที่กลับไปมีชีวิตที่เหมือนเดิมได้  ในพระธรรมยากอบ เขียนไว้ว่า:   พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม

Read More »
What is God like?
พระเจ้า

พระเจ้าเป็นอย่างไร?

พระนามของพระเจ้าคือ YHWH ซึ่งหมายถึง “เราเป็นผู้ที่เราเป็น” หรือ “เราจะเป็นผู้ซึ่งเราจะเป็น” (อพยพ 3:14) พระเจ้าทรงนิยามพระองค์เอง และไม่ได้ขึ้นกับใครหรืออะไรอื่นใด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่ปรากฎแก่ตา (โคโลสี 1:15) และเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ (โรม 11:33) นี่หมายความว่าวิธีเดียวที่เราจะรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรนั้น พระองค์จะต้องเป็นผู้ริเริ่มที่จะบอกเราและสำแดงพระองค์เองแก่เรา (ยอห์น 1:18) นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระองค์ทรงให้เราเห็นสิ่งที่ทรงสร้าง (สดุดี 19)ให้ผู้เผยพระวจนะ ให้พระคัมภีร์ และเหนือสิ่งอื่นใด

Read More »
Is a Christian allowed to drink alcohol?
การตัดสินใจในชีวิต

ฉันดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม?

พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งที่หมู่บ้านคานาไม่ใช่หรือ? (ยอห์น 2:1-11) ถ้าเช่นนั้น เราควรประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างในเรื่องนี้? ในสมัยนี้ ผู้คนมากมายใช้เหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลเดียว นั่นคือ เพื่อจะเมาเหล้า และในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าการเมาเหล้าเป็นความบาป “และ​อย่า​เมา​เหล้า‍องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประ‌กอบ​ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ” (เอเฟซัส 5:18) ดังนั้น เมื่อเราอ่านเรื่องที่พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งที่หมู่บ้านคานา (ยอห์น 2:1-11) หลายคนจึงสงสัยว่า “พระเยซูกำลังบอกว่าการเมาเหล้าเป็นเรื่องที่ทำได้หรือ?”  คำตอบก็ชัดเจนว่า “ไม่ใช่” พระคัมภีร์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าการเมาเหล้าเป็นความบาป (สุภาษิต 20:1,

Read More »
Does God answer prayer?
การอธิษฐาน

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราทุกครั้งไหม ?

เราที่เชื่อในพระเจ้า รู้ว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐาน แต่เราเชื่อจริงๆไหม ว่าพระองค์ทรงตอบทุกคำอธิษฐานเหล่านั้น พระเจ้าตอบคำอธิษฐานครับ ตอบในวิธีและเวลาของพระองค์ซึ่งอาจไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการและอาจเป็นคำตอบที่ทำให้เราสงสัยในพระองค์ ว่าพระองค์รักเราจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเข้าใจว่าวิธีการและคำตอบของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในตอนนั้นแล้ว ไม่ใช่คำตอบที่เราคาดหวัง ผู้พยากรณ์ฮาบากุกเคยสงสัยในพระเจ้า ว่าจริงๆแล้วพระองค์รักชนชาติอิสราเอลหรือเปล่า เพราะพระองค์ให้คนที่ทำบาปและคดโกงขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศ คนเหล่านั้นกดขี่ข่มเหงคนจนและคนไม่มีทางสู้ และดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจในความทุกข์นี้เลย ในพระธรรมฮาบากุก 1:2 คือสิ่งที่ฮาบากุกถามพระเจ้า  “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือนานเพียงใดพระองค์จึงจะทรงสดับฟัง” บางครั้งในชีวิตเรา อาจเกิดคำถามนี้ขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน ความจริงพระเจ้าได้ตอบฮาบากุกแล้ว แต่ไม่ได้เป็นคำตอบที่เขาหวัง วิธีการแก้ไขปัญหาความบาปของชาวยูดาห์ของพระเจ้านั้น

Read More »

พระเจ้าทรงรักษาอาการของคนเจ็บป่วยจริงๆไหม?

แน่นอน พระองค์ทรงรักษาคนที่เจ็บคนที่ป่วย ถ้าถามว่าผมรู้ได้อย่างไง ไม่ใช่เพียงเพราะพระคัมภีร์บอกเรามาเช่นนี้  แต่พระเจ้าได้ทรงรักษาอาการเจ็บป่วยในชีวิตผมแล้วจริงๆ อย่างไรก็ตามผมรู้ว่ายังมีความเจ็บปวดบางอย่างในชีวิต ที่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาให้  เราต่างรู้ว่าพระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยจริงๆ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาทุกคน  ซึ่งความจริงนี้เราพบได้จากพระคัมภีร์ พระเจ้าสามารถรักษาโรคและความเจ็บป่วย เรานำความจริงนี้มาจากพระธรรมมัทธิว 4:23  “…พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในหมู่ประชาชน ”  ในกิจการ 5:12-16 บันทึกไว้เช่นกันว่าเหล่าอัครทูตรักษาคนป่วยต่างๆโดยพระนามของพระเยซู ความจริงในสมัยคริสตจักรยุคแรก พันธกิจการรักษาถือเป็นพื้นฐานและมาตรฐานการรับใช้ของทุกๆคริสตจักร  เรารู้ได้จากพระธรรมยากอบ 5:14,16 

Read More »
การป้องกันความเชื่อคริสเตียน

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้ชีวิตนิรันดร์และแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ถ้าเชื่อในพระองค์ ก็จะได้เป็นขึ้นมา (ยอห์น 6:34-40 ) ในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เตือนเกี่ยวกับนรกบ่อยมากเท่ากับพระเยซู พระเยซูสอนในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสว่า หลังจากที่คนไม่เชื่อเสียชีวิตลง พวกเขาจะต้องไปที่นรกทันที พวกเขา “เป็นทุกข์ทรมาน” และเศรษฐีร้องบ่นว่าเขา “ต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟ” (ลูกา 16:23-24) แต่ส่วนลาซารัสนั้น พระเยซูตรัสว่า เขา “อยู่กับอับราฮัม”

Read More »
คริสตจักร

คุณสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีโดยไม่ต้องไปคริสตจักรได้หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ได้สั่งให้เรานัดกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นก็คือการไปคริสตจักรนั่นเอง “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น” (ฮีบรู 10:25) มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์สอนแต่ไม่ไปคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่อยู่ภายในเรื่องนี้คือ ธรรมชาติของคริสเตียน และเรื่องคริสตจักร และทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกัน เมื่อคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียน พวกเขาไม่ใช่คนๆหนึ่งที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียน แต่พวกเขากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ (ซึ่งนั่นคือ คริสตจักร) เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 12:13: เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ

Read More »
การตัดสินใจในชีวิต

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี คุณจะได้เห็นคนที่มีศาสนาแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับพระเยซู พวกเขาเคร่งครัดและศึกษาธรรมบัญญัติอย่างสัตย์ซื่อ แต่พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูเพื่อที่จะได้รับความรอด (มัทธิว 23:13,25) พวกเขาไม่ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า แต่กลับมีใจแข็งกระด้าง (มาระโก 3:1-6) ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้เพราะว่าหัวใจของเราจะยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ถ้าศาสนานั้น เป็นศาสนาที่คนนั้นสร้างขึ้นเอง มันจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ (โคโลสี

Read More »