ฉันดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม?

Is a Christian allowed to drink alcohol?

พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งที่หมู่บ้านคานาไม่ใช่หรือ? (ยอห์น 2:1-11) ถ้าเช่นนั้น เราควรประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างในเรื่องนี้?

ในสมัยนี้ ผู้คนมากมายใช้เหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลเดียว นั่นคือ เพื่อจะเมาเหล้า และในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าการเมาเหล้าเป็นความบาป “และ​อย่า​เมา​เหล้าองุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประกอบ​ด้วย​พระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)

ดังนั้น เมื่อเราอ่านเรื่องที่พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งที่หมู่บ้านคานา (ยอห์น 2:1-11) หลายคนจึงสงสัยว่า “พระเยซูกำลังบอกว่าการเมาเหล้าเป็นเรื่องที่ทำได้หรือ?”  คำตอบก็ชัดเจนว่า “ไม่ใช่” พระคัมภีร์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าการเมาเหล้าเป็นความบาป (สุภาษิต 20:1, เอเฟซัส 5:18) ถ้าเช่นนั้นแล้ว ทำไมพระเยซูถึงทำเหล้าองุ่นล่ะ? การดื่มเหล้าเป็นบาปไม่ใช่หรือ?

ในพระคัมภีร์ เราได้เห็นพระเยซูและสาวกของพระองค์ดื่มเหล้าองุ่นตอนกินอาหารมื้อสุดท้าย (มัทธิว 26:27-29 และดูในยอห์น 19:29-31) และอัครทูตเปาโลก็แนะนำให้ทิโมธีดื่มเหล้าองุ่นเล็กน้อยเพื่อเหตุผลทางสุขภาพ (1 ทิโมธี 5:23) พระคัมภีร์ไม่ได้ประณามการดื่มแอลกอฮอล์ว่าผิดทั้งหมด ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะประณามการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจนทำให้เกิดการเมาเหล้า ดังนั้น จากพระคัมภีร์แล้ว มันจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ที่จะดื่มไวน์ เบียร์ เหล้า หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยที่ไม่ทำให้เกิดการเมาเหล้า

ดังนั้น เพราะพระคัมภีร์ได้ยอมรับการดื่มแอลกอฮอล์บ้าง มันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เราจะเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่น บางคนอ้างว่าพระเยซูอาจจะแค่ทำให้เกิดน้ำองุ่นที่ไม่เหมือนกับเหล้าไวน์ในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆที่สนับสนุนข้ออ้างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่าที่เราจะถือว่าเหล้าองุ่นที่พระเยซูได้ทำให้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคานาเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกับไวน์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ และเราสามารถถือได้ว่าพระเยซูยอมรับการดื่มเหล้าองุ่นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเมาเหล้า

คุณได้เรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ในสัปดาห์นี้? ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นบอกอะไรกับคุณ? กรุณาแบ่งปันความคิดของคุณด้านล่างนี้

แชร์โพสต์