ไบเบิ้ลเวิร์ดได้นำเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาสู่ผู้คนบนโลกอินเตอร์เน็ท เราได้ทำสิ่งนี้ผ่านทางหน้าเฟสบุ๊ค และผ่านทางเว๊บไซต์นี้ ทุกๆวัน เราจะนำความคิดดีๆจากพระคัมภีร์เพื่อมาหนุนใจ เพื่อสอน และท้าทายทุกคน ในหน้าเฟซบุ๊คเราจะใช้ข้อพระคัมภีร์สั้นๆ หรือทวีตข้อพระคัมภีร์ แต่บนเว๊บไซต์นี้เราจะนำบทความที่มีเนื้อหามากกว่าและนำวีดีโอมาเพื่อนำคุณให้ลงลึกไปกับพระวจนะของพระเจ้า ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์หรือเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกลับไป เว๊บไซต์ไบเบิ้ลเวิร์ดนี้เป็นพันธกิจของ โกลเบิ้ลไรซ์ (GlobalRize) มาร์ติน เว๊ซเซอร์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำของพันธกิจนี้ มาร์ติน เป็นศิษยาภิบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึงมีประสบการณ์หลายปีในกา่รประกาศกับผู้ลี้ภัยและเป็นผู้บุกเบิกคริสตจักรในประเทศไทย ทีมงานของไบเบิ้ลเวิร์ดนั้นมาจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย สหราชอาณาจักรอังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา เว๊บไซต์ไบเบิ้ลเวิร์ดไม่ได้มีแค่เพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ที่หน้าเฟสบุ๊ค ไบเบิ้ลเวิร์ดยังมีในภาษาอื่นๆอีก 25 ภาษา