พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ?

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ? หลายประเทศทั่วโลก มองว่าการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ต้องการทารกนั้น กลุ่มผู้สนับสนุนการทำแท้งได้โต้แย้งว่าผู้หญิงควรที่จะมีอิสระในการยุติการตั้งครรภ์ของตนได้ กลุ่มผู้คัดค้านการทำแท้งได้โต้แย้งว่า ตัวอ่อนในครรภ์นั้นกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ และมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่จะมีชีวิตอยู่ ดังนั้น การทำแท้งจึงถูกพิจารณาว่าเป็นการฆาตกรรม  เนื่องจากการถกเถียงในเรื่องนี้แท้จริงแล้วมีความสำคัญถึงชีวิต ให้เราลองสำรวจดูว่าพระคัมภีร์ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของพระเจ้าที่ทรงมีต่อการทำแท้ง  ตัวอ่อนในครรภ์นั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่ ?  พระคัมภีร์มีความชัดเจนว่า มนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน : “ห้ามฆ่าคน” (อพยพ 20:13)  การฆ่าเด็กที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า (ดูใน เยเรมีย์ 32:35, สดุดี 94:6-10)  ในการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะพิจารณาว่าตัวอ่อนของทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้ว หรือว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มเซลล์ ดังเช่นที่บางคนได้กล่าวไว้ มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับว่าแท้จริงแล้วชีวิตของมนุษย์เริ่มต้นเมื่อไหร่ บ้างคิดว่าเมื่อตัวอ่อนได้เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ บางคนคิดว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เกิดการปฏิสนธิ บ้างก็ว่าเริ่มตั้งหัวใจเริ่มเต้นครั้งแรก หรือวินาทีที่ตัวอ่อนได้ฝังตัวอยู่ที่มดลูกของมารดา แต่ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นภายใน 3 สัปดาห์แรกหลังจากเกิดการปฏิสนธิ เกิดขึ้นนานก่อนที่จะมีการทำแท้ง มันเป็นเรื่องไร้สาระที่จะกล่าวว่า ตัวอ่อนของทารกในครรภ์นั้นเป็นเพียงแต่กลุ่มเซลล์เท่านั้น การที่ตัวอ่อนเหล่านั้นสามารถเจริญเติบโต พัฒนา และรักษาสภาพทางพันธุกรรมจนพัฒนาขึ้นมาสู่บุคลิกภาพที่มีความเฉพาะตัวนั้น ตัวอ่อนเหล่านั้นก็คือมนุษย์ที่กำลังรอที่จะเกิดมานั่นเอง พระเจ้าทรงให้คุณค่ากับชีวิตที่กำลังจะเกิดมาหรือไม่ ?  การเจริญเติบโตของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างทั้งจักรวาล รวมถึงมนุษย์ทุกคนด้วย สดุดี 139:13-16 ได้ร้องสรรเสริญถึงความใส่ใจของพระองค์ที่มีต่อชีวิตที่ยังไม่ได้ถือกำเนิดมา: “ […]