อะไรทำให้มนุษย์มีมลทิน?

นี่เป็นคำพูดของพระเยซู จากมัทธิว 15:17 พวกฟาริสีถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์จึงไม่ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวยิว แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยมีคำสั่งเรื่องนี้ในพระคำของพระองค์เลย ดังนั้น พระเยซูจึงบอกพวกเขาว่าพระคำของพระเจ้าสำคัญกว่าขนบธรรมเนียมของมนุษย์มากมายนัก 

 

จากนั้นพระองค์ทรงสอนต่อไปว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้าความบริสุทธิ์ภายในใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พวกฟาริสีมัวแต่กังวลเกี่ยวกับว่าจะรับประทานอย่างไรและรับประทานอะไร การทำตามขนบธรรมเนียมอย่างไร้ที่ติเป็นส่วนที่สำคัญในศาสนาของพวกเขา พระเยซูบอกพวกเขาว่า : อย่าวิตกกังวลให้มากในเรื่องอาหาร เพราะสิ่งที่เข้าไปในปากของท่านไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ออกมาจากปากของท่านต่างหากที่สำคัญ 

 

พวกฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ แต่พระเยซูอธิบายกับสาวกของพระองค์ต่อไปว่า คุณกินอาหารของคุณ จากนั้นคุณก็เข้าห้องน้ำ ทุกอย่างก็ออกไปหมด (นั่นเป็นความหมายของข้อที่คุณกำลังถาม) ดังนั้นการกินอาหารจึงไม่ได้ทำให้คุณมีมลทิน แต่สิ่งที่ออกมาจากปากของคุณแสดงให้เห็นว่าอะไรอยู่ในใจของคุณ และอะไรล่ะที่อยู่ในใจของมนุษย์ พระเยซูตรัสว่า “ความคิดชั่วร้าย การฆ่าคน การเป็นชู้ การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย” (มัทธิว 15:19

 

เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองมีมลทิน เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการชำระล้างให้ออกไปจากชีวิตของเรา ซึ่งมีทางเดียวเท่านั้นคือการที่เราวางความเชื่อของเราไว้ในพระเยซู พระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่แก่เรา พระองค์จะทรงทำลายอำนาจแห่งความบาปที่อยู่ในชีวิตของเรา 

แชร์โพสต์