Prakhampee.net
ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

เพราะคริสตจักรเหล่านั้นเป็นคริสตจักรที่ไม่ดี ผู้คนปรารถนาสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่ง การให้สัญญากับผู้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานความมั่งมีและสุขภาพที่ดีให้นั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะดึงดูดให้คนมาคริสตจักรมากมาย แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ พระกิตติคุณไม่ได้มีส่วนอะไรในเรื่องนี้เลย 

 

พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน : ผู้คนมักจะคิดไปเองว่า การดำเนินในทางของพระเจ้าจะเป็นวิธีไปสู่ความร่ำรวย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อจะทำให้คุณรวย “ความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริง” (1 ทิโมธี 6:5) เปาโลบอกพวกเราว่า กุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การร่ำรวย แต่เป็นการพึงพอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับเรา จากนั้นเปาโลได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ” (1 ทิโมธี 6:9

 

คุณควรจะทำเช่นไรถ้าคุณกำลังอยู่ในคริสตจักรที่เน้นการสอนเรื่องการได้รับพระพรทางโลกมากกว่าพระกิตติคุณแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์ เปาโลบอกทิโมธีว่า “แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ “ (1ทิโมธี 6:11) ดังนั้น คุณจงรีบออกมาจากคริสตจักรนั้นให้เร็วที่สุด มันเป็นอันตรายแก่ความรอดนิตย์นิรันดร์ของคุณ วันหนึ่งพระเยซูจะกล่าวต่อบรรดาผู้สอนผิดในคริสตจักรเหล่านั้นเหมือนดังเช่นที่พระองค์ทรงตรัสแก่พ่อค้าแม่ค้าที่พระวิหารว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเรา เขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน แต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร’ ” (มัทธิว 21:13

 

แล้วเราควรจะมองหาคริสตจักรที่มีคำสอนแบบไหนแทนการสอนเรื่องพระพรทางโลก? เปาโลไม่ได้ทิ้งเราให้อยู่ในความมืดในเรื่องนี้ เขาบอกทิโมธีว่า “จงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความทรหดอดทน และความอ่อนสุภาพ จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่น คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับ” ( 1 ทิโมธี 6:11-12)  

ในคริสตจักร คำสอนควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งปลายทางของความเชื่อนั้นคือชีวิตนิรันดร์ พระกิตติคุณจะต้องมาก่อนและเป็นอันดับแรกในเรื่องของชีวิตนิรันดร์ และในขณะที่เรากำลังรอคอยความรอดที่สมบูรณ์เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมานั้น เราเองจะต้องเติบโตขึ้นในเรื่องความบริสุทธิ์ เราเองจะต้องคิดใคร่ครวญว่า เราเป็นคนชอบธรรม, ดำเนินในทางของพระเจ้า, มีความรัก, มั่นคง และสุภาพอ่อนโยนหรือไม่ จงมองหาคริสตจักรที่ช่วยคุณให้เพ่งมองที่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตนิรันดร์และคริสตจักรที่ช่วยคุณให้เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณในขณะที่คุณกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น 

Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971), experienced a call from the Lord to be a missionary while in Kindergarten. He received M.Div., Th.M. in Missiology, M.A. in cultural anthropology degrees and a Ph.D. degree in Theology. In 2000 he became a church planting missionary in Thailand with OMF, together with his wife Esther. In 2015 he returned to the Netherlands where he founded GlobalRize. He continues to serve as GlobalRize’s director of evangelism.

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้