Prakhampee.net
Home » ชีวิตคริสเตียน » คริสตจักร » ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

เพราะคริสตจักรเหล่านั้นเป็นคริสตจักรที่ไม่ดี ผู้คนปรารถนาสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่ง การให้สัญญากับผู้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานความมั่งมีและสุขภาพที่ดีให้นั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะดึงดูดให้คนมาคริสตจักรมากมาย แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ พระกิตติคุณไม่ได้มีส่วนอะไรในเรื่องนี้เลย 

 

พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน : ผู้คนมักจะคิดไปเองว่า การดำเนินในทางของพระเจ้าจะเป็นวิธีไปสู่ความร่ำรวย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อจะทำให้คุณรวย “ความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริง” (1 ทิโมธี 6:5) เปาโลบอกพวกเราว่า กุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การร่ำรวย แต่เป็นการพึงพอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับเรา จากนั้นเปาโลได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ” (1 ทิโมธี 6:9

 

คุณควรจะทำเช่นไรถ้าคุณกำลังอยู่ในคริสตจักรที่เน้นการสอนเรื่องการได้รับพระพรทางโลกมากกว่าพระกิตติคุณแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์ เปาโลบอกทิโมธีว่า “แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ “ (1ทิโมธี 6:11) ดังนั้น คุณจงรีบออกมาจากคริสตจักรนั้นให้เร็วที่สุด มันเป็นอันตรายแก่ความรอดนิตย์นิรันดร์ของคุณ วันหนึ่งพระเยซูจะกล่าวต่อบรรดาผู้สอนผิดในคริสตจักรเหล่านั้นเหมือนดังเช่นที่พระองค์ทรงตรัสแก่พ่อค้าแม่ค้าที่พระวิหารว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเรา เขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน แต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร’ ” (มัทธิว 21:13

 

แล้วเราควรจะมองหาคริสตจักรที่มีคำสอนแบบไหนแทนการสอนเรื่องพระพรทางโลก? เปาโลไม่ได้ทิ้งเราให้อยู่ในความมืดในเรื่องนี้ เขาบอกทิโมธีว่า “จงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความทรหดอดทน และความอ่อนสุภาพ จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่น คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับ” ( 1 ทิโมธี 6:11-12)  

ในคริสตจักร คำสอนควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งปลายทางของความเชื่อนั้นคือชีวิตนิรันดร์ พระกิตติคุณจะต้องมาก่อนและเป็นอันดับแรกในเรื่องของชีวิตนิรันดร์ และในขณะที่เรากำลังรอคอยความรอดที่สมบูรณ์เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมานั้น เราเองจะต้องเติบโตขึ้นในเรื่องความบริสุทธิ์ เราเองจะต้องคิดใคร่ครวญว่า เราเป็นคนชอบธรรม, ดำเนินในทางของพระเจ้า, มีความรัก, มั่นคง และสุภาพอ่อนโยนหรือไม่ จงมองหาคริสตจักรที่ช่วยคุณให้เพ่งมองที่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตนิรันดร์และคริสตจักรที่ช่วยคุณให้เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณในขณะที่คุณกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น 

Marten Visser

"มาร์เท็น วิซเซอร์,เกิดปี 1971, ได้รับประสบการณ์การทรงเรียกจากพระเจ้าให้มา
เป็นมิชชันนารีตั้งแต่ชั้นอนุบาล จากนั้นมาก็ไม่มีความสนที่จะไปประกอบอาชีพอื่นเลย
มาร์เท็นจบการศึกษาปริญญาโทในด้านพันธกิจวิทยา (missiology) M.DV.,Th.M.
ปริญญาโทอีกใบในด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม M.A. จากมหาวิทยาลัย Utrecht และปริญญาเอกในด้านศาสนศาสตร์ Ph.D.จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ในปี 1994 เขาได้จัดตั้งองค์กร Gave องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือผู้อพยพภัยใน
เนเธอร์แลนด์ ในปี 2000 เขาและภรรยา(เอสเธอร์)มาเป็นมิชชันนารีที่ทำงานในการบุกเบิกคริสตจักรในประเทศไทยภายใต้การดูแลของ OMF
คริสตจักรแรกที่พวกเขาบุกเบิกขึ้นนั้น ตั้งอยู่ใกล้บ้านพักของพวกเขาเอง
ซึ่งเป็นเขตของพี่น้องที่อยู่ในชนชั้นแรงงานในกรุงเทพ ในปี 2006 พวกเขาย้ายมาอยู่
อีสาน ที่นั้นมาร์เท็นบุกเบิกสองคริสตจักรท้องถิ่นและอีกหนึ่งคริสตจักรโรงงานแรงงาน
เมียนมา ขณะเดียวกันนั้นก็สร้างกลุ่มทีมมิชชันนารีบุกเบิกคริสตจักรขึ้นมาด้วย
ในปี 2015 เขากลับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ตั้งองค์กร GlobalRize
และได้ดำเนินการรับใช้ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการประกาศขององค์กรนี้เรื่อยมา และในปัจจุบันมาร์เท็นเป็นศิษยาภิบาลของคณะ Reformed Church ซึ่งเกือบทุกอาทิตย์เขาจะได้เทศนาสองครั้งต่ออาทิตย์ตามคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ "

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้